Aanbod

CAPELLE AAN DEN IJSSELRietbaan 36

Verkoopprijs € 2.500.000,00 exclusief B.T.W.

Reageer op dit object

Adres:

Rietbaan 36
2908 LP
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Omschrijving:

TE KOOP:
De laatste bouwrijpe bouwkavel op het bedrijfsterrein Hoofdweg te Capelle aan den IJssel. Het perceel is gelegen aan de Rietbaan 36 in vak C op een absolute zichtlocatie langs de rijksweg A20. Het betreft een perceel eigen grond, ter grootte van ca. 8.240 m² met een ten gunste van deze grond gevestigde erfdienstbaarheid op een aan te leggen parkeerterrein, ter grootte van ca. 1.310 m².

Opleveringsniveau:

In huidige staat.

Omgevingsinformatie:

Locatiegegevens
De Rietbaan is gesitueerd op een centrale locatie in het Hoofdweggebied, het grootste bedrijventerrein in de noordoostelijke periferie van Rotterdam. Het Hoofdweggebied ligt direct ten zuiden van de rijksweg A20 (Hoek van Holland - Utrecht) en is snel en makkelijk bereikbaar vanaf de Ring rond Rotterdam.

Bereikbaarheid
Bushalte op loopafstand, twee NS-stations en winkelcentrum op circa 2,0 km,
directe nabijheid van een op-/afrit van de A20.

Parkeervoorzieningen:

Ten gunste van het te koop aangeboden perceel grond en ten laste van het aan de gemeente Capelle a/d IJssel verblijvende grond evenwijdig aan de rijksweg A20 (zoals met gele kleur schetsmatig aangegeven op bijgevoegde situatietekening) is een erfdienstbaarheid gevestigd om te dulden dat op deze gemeentegrond parkeerplaatsen worden aangelegd en gebruikt.
Voor deze erfdienstbaarheid is de eigenaar aan de gemeente een jaarlijkse retributie verschuldigd van € 4.951,80 per jaar, welke vergoeding periodiek kan worden aangepast aan de hand van het geldende omslagpercentage dat het gemeentelijk grondbedrijf hanteert.

Bijzonderheden:

Koopsom
€ 2.500.000 exclusief omzetbelasting

Voor zover de wet zich hiertegen niet verzet, wordt de grond geleverd in de omzetbelastingsfeer en vrij van overdrachtsbelasting.

Bestemming
De grond ligt in het gebied, waar het bestemmingsplan “Hoofdweg 1998” van kracht is. Conform de plankaart en de planvoorschriften is de grond bestemd voor: bedrijfsdoeleinden.
Voor het Hoofdweggebied geldt een voorbereidingsbesluit met (voorlopig) een werkingsduur van één jaar, eindigende op 12 juli 2013. Het voorontwerp van het in voorbereiding zijnde (nieuwe) bestemmingsplan heeft voor wat onderhavig bouwperceel in de basis een consoliderend karakter.
Voor uitvoerigere informatie over de huidige en komende bestemming wordt verwezen naar de gemeente, telefoonnummer 010 – 2848.792/2848.607.

Algemeen
Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Verkoopprijs:

€ 2.500.000,00 exclusief B.T.W.

Opleveringsdatum:

Per direct beschikbaar.

Direct naar:

Kortland Beheer B.V.

Bel onsBel ons:

0180 55 44 01

Mail onsMail ons:

Ons adresOns adres:

Rotterdamseweg 30 B
2921 AP Krimpen aan den IJssel