Huurbetaling

Huurder heeft ten aanzien van de betaling van de huurpenningen ten alle tijde een brengplicht naar de verhuurder.áDe betalingsverplichting van huurder bestaat uit:
- de huurprijs;
- de afzonderlijke vergoeding indien geen met omzetbelasting belaste verhuur is overeengekomen;
- de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen;
- het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Deádoor huurder aan verhuurder te verrichten periodieke betalingenázijn in ÚÚn bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro’s en moeten vˇˇr of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan.

Kortland Beheer B.V. incasseert de huur automatisch op de 1e dag van iedere kalendermaand. Indien u Kortland Beheer B.V. nog niet heeft gemachtigd, kunt u dit incassoformulier invullen en per post of email naar ons opsturen.

Direct naar:

Kortland Beheer B.V.

Bel onsBel ons:

0180 55 44 01

Mail onsMail ons:

Ons adresOns adres:

Rotterdamseweg 30 B
2921 AP Krimpen aan den IJssel