Opzeggen huurovereenkomst

In het geval u uw huurovereenkomst wilt opzeggen†dient u de overeengekomen opzegtermijn welke genoemd staat in uw huurovereenkomst in acht te nemen. BeŽindiging van een huur overeenkomst kan alleen plaatsvinden door opzegging tegen het einde van een huurperiode.†

Opzegging dient te ten alle†tijden schriftelijk te†geschieden, bij voorkeur†bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

Direct naar:

Kortland Beheer B.V.

Bel onsBel ons:

0180 55 44 01

Mail onsMail ons:

Ons adresOns adres:

Rotterdamseweg 30 B
2921 AP Krimpen aan den IJssel