Onderhoud

Voor onderhoud aan de door u gehuurde ruimte verwijzen wij u naar de algemene bepalingen en hetgeen is overeengekomen in de met u gesloten huurovereenkomst. (De algemene bepalingen kunt u links in het menu vinden.)

In het geval u een onderhoudsmelding wilt maken welke naar uw mening voor rekening van verhuurder is, kunt u dit melden via het formulier reparatieverzoek.

Direct naar:

Kortland Beheer B.V.

Bel onsBel ons:

0180 55 44 01

Mail onsMail ons:

Ons adresOns adres:

Rotterdamseweg 30 B
2921 AP Krimpen aan den IJssel