Reactieformulier

Persoonlijke gegevens

Dhr. Mevr.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Gegevens werkgever

*
*
*
*
*
*
*

Ja Nee


*

Bijzonderheden *(inkomsten moeten worden aangetoond door middel van het overleggen van een recente salarisstrook alsmede een recente werkgeversverklaring en kopie legitimatie) Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/ balans te overleggen.


Algemene voorwaarden welke betrekking hebben op deze inschrijving.

  1. Aan ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woning worden ontleend.
  2. Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn en akkoord te gaan dat bij het tot stand komen van een huurovereenkomst, contractskosten in rekening wordt gebracht ten bedrage € 150,00 exclusief BTW. Deze kosten dienen samen met de eerste maand huur en de waarborgsom bij ondertekening van de huurovereenkomst te worden voldaan.
  3. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien alle in dit formulier verzochte verklaringen worden overlegd.
  4. De aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.
  5. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een eventuele woonvergunning ligt bij de huurder.

De op dit formulier vermelde gegevens worden STRIKT VERTROUWLIJK behandeld.

Door het verzenden van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met de op deze formulier vermelde voorwaarden


Spambeveiliging *
velden gemarkeerd met een (*) zijn verplicht

Direct naar:

Kortland Beheer B.V.

Bel onsBel ons:

0180 55 44 01

Mail onsMail ons:

Ons adresOns adres:

Rotterdamseweg 30 B
2921 AP Krimpen aan den IJssel