Opzeggen huurovereenkomst

In het geval u uw huurovereenkomst wilt opzeggenádient u ditáten alleátijden schriftelijk teádoen, bij voorkeurábij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

Huurovereenkomsten voor woningen worden bij het afsluiten aangegaan voor een vaststaande periode (zie hiervoor uw huurovereenkomst), tussentijdse bee´ndiging is niet toegestaan. Na het verstrijken van deze periode wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. U kunt uw huurovereenkomst dan op elk gewenst moment opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

Opzegging van een huurovereenkomst verwerken wij uitsluitend per hele maanden. Opzeggen per halve maand is niet mogelijk.

Direct naar:

Kortland Beheer B.V.

Bel onsBel ons:

0180 55 44 01

Mail onsMail ons:

Ons adresOns adres:

Rotterdamseweg 30 B
2921 AP Krimpen aan den IJssel