Vareseweg 135A, 3047 AT Rotterdam

€ 89,00 p/m²/jaar

Kenmerken


Huur:

€89,00 p/m²/jaar

Voorschot servicekosten:

nader te bepalen

Ingangsdatum:

in overleg

Oppervlakte:

ca. 536 m²

Energielabel:

A


Omschrijving


Algemeen

Hoogwaardige kantoorruimte op de verdieping van een modern bedrijfscomplex gelegen op de hoek Vareseweg / Kiotoweg op bedrijventerrein Noord-West.


Bereikbaarheid

Bedrijvenpark Noord-West is uitstekend bereikbaar met de auto vanaf Rijksweg A13 (Rotterdam-Den Haag) alsmede vanaf Rijksweg A20 (Utrecht-Rotterdam). Tevens zijn er goede verbindingen met het openbaar vervoer. De aanwezigheid van het vliegveld Rotterdam Airport in de directe omgeving is ook een pré.


Kadastrale aanduiding

Gemeente Overschie, sectie E, nummers 680 en 740


Indeling

Ca. 536 m² kantoorruimte in de oostgevel van het complex

* het metrage is inclusief opslag algemene ruimten.


Parkeren

Bij het gehuurde behoren 11 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein.


Voorzieningen

Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

- Kabelgoten t.b.v. elektra- en databekabeling;

- Vloerbedekking;

- Te openen ramen;

- Radiatoren;

- Systeemplafond met verlichtingsarmaturen en bewegingssensoren;

- Gezamenlijk toiletgroep;

- Invalidentoilet;

- Mechanische ventilatie;

- Lift.


Huurprijs

Kantoorruimte:

€ 89,00 per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten.


Parkeerplaatsen:

Aan de parkeerplaatsen is geen huurprijs gekoppeld, deze zijn vrij te gebruiken.


Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Huurtermijn

Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar, flexibelere huurtermijnen zijn in overleg bespreekbaar.


Omzetbelasting

Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.


Bijkomende kosten

Een nader te bepalen voorschot per m² per jaar exclusief BTW voor de nader overeen te komen leveringen en diensten.


De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.


Zekerheidsstelling

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.


Betalingswijze

De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kalendermaand.


Datum van oplevering

In overleg.


Wijze van oplevering

In huidige staat.


Energielabel

Het object heeft een energielabel A, energie index 0,89 en is geldig tot 14-05-2029.


Huurovereenkomst

De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.


Bestemming

Bij de gemeente Rotterdam valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmings-plan: ‘Bedrijventerrein Noordwest‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 6 april 2013.


Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijventerrein‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie - 1‘. De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:


a. bedrijven als bedoeld in de categorie 1 t/m 4.2 van de bij deze regels behorende Bijlage 1 alsmede voor de daarbij behorende opslag- en werkterreinen, ontsluitingswegen en -paden, groen en water; met uitzondering van het bedrijf aan de Sheffieldstraat 89, waar tevens opslag van ontplofbare stoffen en munitie is toegestaan (cat. 5.3);

b. ter plaatse van het gebied gelegen tussen de Kiotoweg, het verlengde van de Vareseweg en de watergang zijn alléén bedrijven toegestaan t/m categorie 3.2 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, alsmede voor de daarbij behorende opslag- en werkterreinen, ontsluitingswegen en -paden, groen en water;

c. ter plaatse van het gebied gelegen tussen de Sevillaweg, de Matlingeweg en het verlengde van de Cairostraat zijn alléén bedrijven toegestaan t/m categorie 3.2 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, alsmede voor de daarbij behorende opslag- en werkterreinen, ontsluitingswegen en -paden, groen en water;

d. ter plaatse van het gebied gelegen tussen het verlengde van de Innsbruckweg, het verlengde van de Corkstraat en de watergang zijn alléén bedrijven toegestaan t/m categorie 4.1 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, alsmede voor de daarbij behorende opslag- en werkterreinen, ontsluitingswegen en -paden, groen en water;

e. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven aanduiding 'horeca' is tevens een horecavestiging toegestaan (inclusief terras) op de adressen Cairostraat 83, 93 en 111;

f. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven aanduiding 'kantoor', op het adres Vareseweg 85, is een kantoor toegestaan met een bvo van 5.022 m2;

g. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven aanduiding 'kantoor', op het adres Vareseweg 105-109 is een kantoor toegestaan met een bvo van 7.415 m2;

h. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven aanduiding 'detailhandel' is tevens een detailhandelvestiging toegestaan, op de volgende adressen: aan de Sydneystraat 72 een detailhandelvestiging in watersportartikelen, aan de Cairostraat 53 een detailhandelvestiging in autoaccessoires en -onderdelen, aan Melbournestraat 36-38a een duikcentrum (o.a. een detailhandelvestiging in duikbenodigdheden, duikschool, duikvereniging), aan de Kiotoweg 42 een detailhandelvestiginging in wielen en banden;

i. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven aanduiding 'sba-ai' is een antenne-installatie toegestaan;

j. 'Waarde - Archeologie - 1' ,Waarde - Archeologie - 2 Waterstaat - Waterstaatkundige functie, voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.


Doelgroepen

Het object is uitermate geschikt voor o.a.:

- MKB-ers;

- Multinationals;

- Transport bedrijven;

- Luchthaven gerelateerd.


Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.


Voor meer informatie zie funda in business