Huurders documenten

Hieronder vindt u alle huurdersdocumenten.

Daarnaast kunt u hier o.a. formulieren vinden voor het doorgeven van wijzigingen in uw contactgegevens, het aanvragen van een verhuurdersverklaring of het doorgeven van een huuropzegging.

Algemene bepalingen
Checklist oplevering
Contactgegevens wijzigen
Huurdershandleiding
Huuropzegging

U kunt de huur eenvoudig opzeggen via onderstaand formulier

Huuropzegging

Check altijd even uw huurovereenkomst voor de overeengekomen looptijd en opzegtermijn. Voor woningen geldt in de meeste gevallen een looptijd van minimaal 12 maanden. Na deze 12 maanden loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door. De opzegtermijn is doorgaans gelijk aan de duur van een betaalperiode, maar niet korter dan één maand en niet langer dan drie maanden.

De opzegging dient voor de eerste dag van een kalendermaand bij ons binnen te zijn.


Wat gebeurt er na ontvangst van de huuropzegging?

Zodra wij de huuropzegging hebben ontvangen, zullen wij u een bevestiging van de huuropzegging mailen en contact met u opnemen om een afspraak te maken om de woning te controleren. Deze controle noemen wij de voorinspectie. Tijdens de voorinspectie vertelt onze verhuurmakelaar op welke manier u de woning moet achterlaten en worden er foto's van de woning gemaakt. Op de laatste huur dag controleren wij de woning nog een keer. Dit is de eindinspectie. Samen met u bekijkt en beoordeelt de verhuurmakelaar de gehele woning.

Tip! Neem ook altijd onze checklist oplevering door.


Bezichtigingen

Na uw huuropzegging gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. Een kandidaat-huurder bieden wij graag de mogelijkheid om de woning te bezichtigen. Dit vraagt enige medewerking van u, zeker als u nog in de woning woont. De bezichtigingen zullen wij in overleg met u inplannen. Onze verhuurmakelaar zal de bezichtigingen begeleiden en u dient hierbij aanwezig te zijn. Mocht u eventueel zaken ter overname willen aanbieden aan een nieuwe huurder, dan kunt u dit met elkaar overeenkomen via het formulier

verklaring overname.

Het door beide partijen getekende formulier dient u tijdens de eindinspectie te overhandigen aan de verhuurmakelaar.


Afrekening service- en/of stookkosten

Betaalt u service- en/of stookkosten? Dan ontvangt u hierover later een afrekening. Het kan zijn dat u deze pas langere tijd na uw verhuizing ontvangt.


Waarborgsom

De waarborgsom zullen wij retourneren, nadat gebleken is dat u het gehuurde correct heeft achtergelaten en aan al uw verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst en de beëindiging daarvan heeft voldaan.


De huurbetaling stopzetten

Betaalt u de huur met een periodieke overschrijving of internetbankieren? Zet de betaling dan stop.

Betaalt u via automatische incasso, dan zorgen wij ervoor dat deze voor u wordt beëindigd.


Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Houdt er dan rekening mee dat deze stopt aan het einde van de maand waarin u de woning verlaat. Dat gaat niet vanzelf: u moet de Belastingdienst laten weten dat uw huurcontract eindigt.


Gas-, elektriciteit- en waterleverancier

U bent verantwoordelijk voor het opzeggen van uw leveringscontract bij uw gas-, elektriciteits- en waterleverancier. Wij raden u aan minimaal twee weken voor het inleveren van de sleutels contact op te nemen met u leverancier(s) om uw verhuizing door te geven.


Huuropzegging

Onderhoudsoverzicht huurder/verhuurder
Verhuurdersverklaring
Verklaring overname