Wat te doen bij storingen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende storingen en storingsnummers.


In het onderhoudsoverzicht huurder/verhuurder kunt u vinden wat voor een huurder en wat voor een verhuurder is. Daarnaast kunt u ook de huurdershandleiding raadplegen met uitleg en tips voor storingen en onderhoud.

Storingen en storingsnummers:


Storing cv-ketel

Het water en/of de woning wordt niet warm.


Ga eerst de volgende zaken na:

-Zit de stekker in het stopcontact, zijn er geen zekeringen kapot en staat de aardlekschakelaar in de goede stand;

-Is er voldoende waterdruk, normale waterdruk is een stand tussen de 1 en de 2 op de meter, zo niet de ketel eerst bijvullen;

-Zit er geen lucht in de installatie, zo nodig ontluchten zie ook de huurdershandleiding;

-Staat de thermostaat op de juiste stand;

-Staan de radiatorkranen goed open;

-Is de gaskraan geopend.


Wanneer u bovenstaande heeft gecontroleerd en de cv-ketel werkt nog steeds niet, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met:


Van Trigt Installatie Service Buro

088-2502400

Elektriciteitsstoring

Ga eerst na of een apparaat bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, wasmachine of droger de veroorzaker is van de storing. Dit kunt u testen door eerst alle apparaten, die op de desbetreffende groep staan aangesloten uit te schakelen en de apparaten dan één voor één weer aan te sluiten. Wanneer bij het aansluiten van één van de apparaten de stroom uitvalt, dan is het betreffende apparaat de veroorzaker van de storing.


Wanneer u geen oorzaak kunt vinden, dan kunt u eerst het landelijk storingsnummer bellen 0800-9009.


Als u bovenstaande heeft gecontroleerd en het betreft geen storing in uw postcodegebied, dan kunt u de storing melden via een reparatieverzoek.


Reparatieverzoek


Gaslucht

Als u een gaslucht ruikt in de woning dient u zo spoedig mogelijk eventueel vuur te doven (kookplaat ed.), de hoofdkraan af te sluiten (in de meterkast), deuren en ramen open te zetten, schakel geen elektrische verlichting in of uit en verlaat de woning.


Wanneer u geen oorzaak kunt vinden bel dan het landelijk storingsnummer 0800-9009

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de netbeheerder in uw regio, zie sticker meterkast.


Lekkage

Heeft u last van een lekkage, dan kunt u hiervoor een reparatieverzoek indienen.


Reparatieverzoek


Wanneer u klachten heeft die tot schade kunnen leiden, dan zult u in de tussentijd, totdat er iemand komt, tijdelijk maatregelen moeten treffen.

Waterschade is in de meeste gevallen gedekt via uw inboedelverzekering, meldt dit z.s.m. via uw verzekeraar.


Verstopping

Heeft u een verstopping? Bel dan RRS Riool Reinigings Service 010-3116606

Sleutels kwijt of buitengesloten

Bel dan Lock Expert Beveiligingen 010-2345343