Huurders bedrijfsruimte

Reparatieverzoek


Wij streven ernaar om uw reparatieverzoek zo snel mogelijk in behandeling te nemen, maar dit hangt ook af van de urgentie van uw verzoek en andere verzoeken die tegelijkertijd binnenkomen. Voordat wij uw verzoek uitzetten naar aan onderhoudspartij wordt eerst gecontroleerd of het verzoek voor rekening van huurder of verhuurder komt. Indien het voor rekening van huurder is, zullen wij u hierover informeren en dient u hiervoor zelf iemand in te schakelen of wij geven de opdracht en zullen de kosten aan u doorberekenen.


Als het voor rekening van verhuurder is, zullen wij opdracht verstrekken aan een onderhoudspartij. Zij zullen dan ook contact met u opnemen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak verzoeken wij u om (bij voorkeur) zelf aanwezig te zijn, toegang te verschaffen tot uw pand en medewerking te verlenen aan de monteur, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van eigen voorzieningen om de monteur toegang te verschaffen tot een bepaald onderdeel van het pand. Als achteraf blijkt dat u ons ten onrechte een onderhoudspartij heeft laten inschakelen, dan zullen de kosten die hier meer gemoeid zijn bij u verhaald worden.


Let op! Voordat u een reparatieverzoek indient willen wij u vriendelijk verzoeken om de Algemene bepalingen behorende bij uw huurovereenkomst te raadplegen.


Algemene bepalingen kantoorruimte 2015


Algemene bepalingen winkelruimte 2012


Reparatieverzoek